currdb:
Решение №70/02.06.2017 по дело №3862/2016 на ВКС, ГК, I г.о.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 70София, 02.06.2017 г. В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение, в открито заседание на единадесети май две хиляди и седемнадесета година, в състав:

Председател: МАРГАРИТА СОКОЛОВА

Членове: ГЪЛЪБИНА ГЕНЧЕВА

ГЕНИКА МИХАЙЛОВА

при секретаря Емилия Петрова, като разгледа докладваното от съдия Генчева гр. д. № 3862 по описа за 2016 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.290 ГПК. Образувано е по касационна жалба на К. Г. М. срещу решение № 136 от 06.04.2016 г. по в. гр. д. №77/2016 г. на Смолянския окръжен съд.

Жалбоподателят поддържа, че въззивният съд не е отстранил допуснатото от първата инстанция съществено процесуално нарушение, за което имало оплакване във въззивната жалба – не изискал НОХД, в което имало извънсъдебно признание, от значение за изхода на настоящото дело, както и че съдът неправилно определил преюдициалния иск по чл.135 ЗЗД като облигационен, а не като вещен. По същество поддържа, че предявеният от него отрицателен установителен иск за собственост на недвижим имот е основателен, тъй като ответникът е закупил имот, който неговият праводател не е притежавал и затова сделката няма вещен прехвърлителен ефект. Ответникът е знаел че при...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.