currdb:
Решение №53/07.06.2017 по дело №3577/2016 на ВКС, ГК, I г.о.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 53

София, 07.06.2017 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, Първо гражданско отделение, в съдебно заседание на единадесети април през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:Жанин Силдарева

ЧЛЕНОВЕ:Дияна Ценева

Светлана Калиновапри участието на секретаря Даниела Никова

и в присъствието на прокурора

като изслуша докладваното от съдия Светлана Калинова

гражданско дело № 3577 от 2016 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл.290-293 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на В. М. Р., Р. П. М. и М. Р. П. срещу въззивното решение на Великотърновския апелативен съд, постановено на 12.04.2016г. по в.гр.д.№132/2015г., с което е оставена без уважение молбата им за поправка на очевидна фактическа грешка на въззивното решение в частта, с която е потвърдено решението на първоинстанционния съд, с което е отменен изцяло констативен нотариален акт №40, том 18, дело №3450/23.05.2013г.

С определение №50/30.01.2017г., постановено по настоящето дело, касационното обжалване на въззивното решение е допуснато на основание чл.280, ал.1, т.3 ГПК по въпроса в хипотеза, при която съдът е уважил предявен отрицателен установителен иск и като последица от това служебно е отменил изцяло констативния нотариа...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.