currdb:
Решение №79/12.06.2017 по дело №3792/2016 на ВКС, ГК, I г.о.
За приложимостта на установената в чл.24, ал.7 ЗСПЗЗ забрана за придобиване правото на собственост върху недвижим имот по давност към момента на изтичането на давностния срок

чл. 24, ал. 7 ЗСПЗЗ чл. 69 ЗС 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 79

София, 12.06.2017 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, Първо гражданско отделение, в съдебно заседание на шестнадесети май през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:Жанин Силдарева

ЧЛЕНОВЕ:Дияна Ценева

Светлана Калиновапри участието на секретаря Даниела Никова

и в присъствието на прокурора

като изслуша докладваното от съдия Светлана Калинова

гражданско дело № 3792 от 2016 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл.290-293 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на И. Н. А. от [населено място] срещу въззивното решение на Окръжен съд-Велико Търново, постановено на 14.04.2016г. по в.гр.д.№85/2016г., с което е потвърдено решението на първоинстанционния съд, с което е отхвърлен предявеният от него срещу [фирма]-София, [община] и Министерство на земеделието и храните иск с правно основание чл.124 ГПК с искане съдът да признае за установено, че И. Н. А. е собственик на част от земната повърхност с площ от 890кв.м., представляваща поземлен имот с проектен идентификатор 83583.43.43 по КВС на [населено място], [община], която част попада съгласно КВС в имот с №83583.43.36-Министерство на земеделието и храните на РБ и имот №83583.43.1...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.