currdb:
Решение №78/14.06.2017 по дело №3765/2016 на ВКС, ГК, I г.о.
Изгубва ли се правото на собственост по давност при неупражняването му?

чл. 79 ЗС 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 78

София, 14.06.2017 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, Първо гражданско отделение, в съдебно заседание на шестнадесети май през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:Жанин Силдарева

ЧЛЕНОВЕ:Дияна Ценева

Светлана Калиновапри участието на секретаря Даниела Никова

и в присъствието на прокурора

като изслуша докладваното от съдия Светлана Калинова

гражданско дело № 3765 от 2016 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл.290-293 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на Ф. М. К. и А. Л. К. срещу въззивното решение на Окръжен съд-Смолян, постановено на 27.05.2016г. по в.гр.д.№115/2016г., с което решението на първоинстанционния съд е отменено в частта, с която е признато за установено по отношение на Р. А. К., че Ф. М. К. е собственик на основание н.а.№23, том III, дело №50/1961г., наследство и придобивна давност на 1/3 ид.част от недвижим имот с четириъгълна форма, с площ от 24 кв.м. от ПИ пл.№812, при граници на реалната част : от всички страни ПИ с пл.№812 в кв.120 по ПУП на [населено място], която попада в УПИ ХХХ-911, кв.120 и вместо това предявеният от Фиданка М. К. и задължителния й другар А. Л. К. установителен иск за 1/3 ид.част от имота е отхвърлен като неоснователен, както и в...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.