currdb:
Решение №45/15.06.2017 по дело №2456/2015 на ВКС, ГК, III г.о.
При предявени искове с правно основание чл.135 ЗЗД по отношение на последователни увреждащи кредитора възмездни сделки, от значение ли е за изхода на спора по чл.135 ЗЗД по отношение на всяка от тях, дали по делото е установено за всички участвали в сделките лица знание за увреждането?

чл. 135 ЗЗД 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 45

гр.София, 15.06.2016 год.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, IІІ гражданско отделение в съдебно заседание на двадесет и седми март две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:МАРИЯ ИВАНОВА

ЧЛЕНОВЕ: ЖИВА ДЕКОВА

ОЛГА КЕРЕЛСКА

при участието на секретаря Северина Толева

разгледа докладваното от съдия Декова

гр.дело №2456 по описа за 2015 год.

Производството е по чл.290 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на К. К. К. от [населено място], срещу решение от 21.11.2014г., постановено по в.гр.д.№210/2014г. на Бургаски апелативен съд, с което е потвърдено решение от 29.04.2014г. по гр.д.№1909/2012г. на Бургаски окръжен съд за отхвърляне на предявените от К. К. К. срещу [фирма] и [фирма] иск с правно основание чл.135 ЗЗД, срещу [фирма] и И. Ц. В. и Ж. А. В. иск с правно основание чл.135 ЗЗД и срещу [фирма] иск с правно основание чл.19, ал.3 ЗЗД.

Касационното обжалване е допуснато с определение №1059 от 12.11.2015г. на основание чл.280, ал.1, т.3 ГПК доколкото по релевирания от касатора въпрос: „При предявени искове с правно основание

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.