currdb:
Решение №38/21.06.2017 по дело №3511/2016 на ВКС, ГК, I г.о.
Какви следва да бъдат действията на съда във втората фаза на делбата, за да бъдат насочени страните към предприемане на адекватни действия по чл.201 и чл.203 ЗУТ с цел спазване на принципа на чл.69, ал.2 ЗН за получаване на дялове в натура, при възможна поделяемост на делбения имот?

чл. 201 ЗУТ чл. 203 ЗУТ чл. 69, ал. 2 ЗН 

№ 38

София, 21.06.2017 г.В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение, в открито заседание на шестнадесети март две хиляди и седемнадесета година в състав:

Председател: МАРГАРИТА СОКОЛОВА

Членове: ГЪЛЪБИНА ГЕНЧЕВА

ГЕНИКА МИХАЙЛОВА

при секретаря Емилия Петрова, като разгледа докладваното от съдия Генчева гр. д. № 3511 по описа за 2016 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.290 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на Р. Р. Ч. срещу решение № 200 от 09.05.2016 г. по в. гр. д. № 111/2016г. на Смолянския окръжен съд.

Жалбоподателката поддържа, че съдът не е имал основание да изнася на публична продан допуснатите до делба имоти, след като вещото лице е дало заключение, че те са поделяеми в два дяла и след като между страните е имало принципно съгласие как да бъдат разпределени тези дялове. Задължение на съда било да изиска от главния архитект на общината становище по чл.203 ЗУТ за поделяемост на имотите, като условие за извършване на съдебната делба.

Ответниците в производството А. Р. Е. и С. С. Е. оспорват жалбата. Считат, че въззивното решение е правилно.

С определение № 624 от 22.12.2016 г. по настоящото дело е допуснато на основание чл.280, ал.1,...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.