currdb:
Решение №155/21.06.2017 по дело №4451/2016 на ВКС, ГК, IV г.о.
Следва ли да се прилага служебно тълкувателно решение № 4/2015 г. по т.д.№ 4/2014 г. на ОСГТК на ВКС, доколкото липсва възражение в тази насока, направено от ответник по делото?


Р Е Ш Е Н И Е

№155

гр. София, 21.06.2017 год.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд, Четвърто гражданско отделение, в открито заседание на пети юни две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Бойка Стоилова

ЧЛЕНОВЕ: 1. Мими Фурнаджиева

2. Велислав Павков

при секретаря Даниела Цнеткова в присъствието на прокурора като разгледа докладваното от съдията Павков гр.д.№ 4451 по описа за 2016 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.290 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на [фирма] против решение №126/17.05.2016 г., постановено по гр.д.№ 164/2016 г. от състав на Окръжен съд – Добрич.

Ответникът оспорва касационната жалба, с писмен отговор, като в открито съдебно заседание не се явява и не изпраща представител.

Касационното обжалване е допуснато с определение № 215/01.03.2017 г. на състава на ВКС.

Правен въпрос, обосновал допустимостта на касационното обжалване е, следва ли да се прилага служебно тълкувателно решение № 4/2015 г. по т.д.№ 4/2014 г. на ОСГТК на ВКС, доколкото липсва възражение в тази насока, направено от ответник по делото. Касационното обжалване е допуснато в приложното поле на чл.280, ал.1, т.2 ГПК.

По отговора на правния въпрос, състава на ВКС приема следното:

След отмяната на разпоред...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.