currdb:
Решение №116/03.07.2017 по дело №1921/2016 на ВКС, ТК, I т.о.
Относно предпоставките за приложението на чл.51 ал.2 ЗЗД за намаляване обезщетението за вреди при принос на пострадалия.

чл. 51, ал. 2 ЗЗД 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 116/ 03.07.2017г.

[населено място]

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

Върховен касационен съд на Република България, Търговска колегия, Първо отделение в публичното заседание на двадесет и девети май през две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕОНОРА ЧАНАЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: РОСИЦА БОЖИЛОВА

ЛЮДМИЛА ЦОЛОВА

при участието на секретаря Ангел Йорданов, като изслуша докладваното от съдия Цолова т.д.№1921/16г.,за да се произнесе,взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.290 от ГПК.

Образувано е по касационни жалби на ищците по делото Д. Т. В.,А. С. В. и М. С. В. и на третото лице А. К. И. против решение №407/02.03.2016г. по в.гр.д.№4246/15г. на Софийски апелативен съд,с което изцяло е потвърдено решение №1471/04.03.2015г. по гр.д.№14419/12г. на СГС,с което предявените от ищците В. срещу Гаранционен фонд искове по чл.288 ал.1 т.2 б.“а“ от КЗ отм. в размери 120 000 лв., 100 000 лв. и 1000 лв. съответно са уважени частично до размер на сумите 40 000 лв.,30 000 лв. и 30 000 лв. ,представляващи обезщетения за претърпени от тях неимуществени вреди от смъртта на наследодателя им С. А. В.,причинена му при настъпило на 23.02.2008г. ПТП.

В касационната си жалба ищците оспорват решението в частта,с която претенциите им са приети за неоснователни за разликата над уваже...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.