currdb:
Решение №44/06.07.2017 по дело №3117/2016 на ВКС, ГК, I г.о.
Разполага ли наследникът с иск или възражение по чл.76 ЗН при разпореждане с идеална част от сънаследствен имот от друг сънаследник в полза на трето лице, ако вече са извършени и други разпореждания, по отношение на които подобно възражение не е направено?

чл. 76 ЗН 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 44

София, 06.07.2017 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, Първо гражданско отделение, в съдебно заседание на двадесет и първи март през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:Жанин Силдарева

ЧЛЕНОВЕ:Дияна Ценева

Светлана Калиновапри участието на секретаря Даниела Никова

и в присъствието на прокурора

като изслуша докладваното от съдия Светлана Калинова

гражданско дело № 3117 от 2016 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл.290-293 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на Ю. К. К., Л. К. Д., А. Д. Д. и Й. Х. Б. срещу въззивното решение на Пловдивския окръжен съд, постановено на 02.03.2016г. по в.гр.д.№1241/2015г., с което е потвърдено решението на първоинстанционни съд, с което е допусната делба на поземлен имот, находящ се в [населено място], [улица], с идентификатор по КК на [населено място] 00702.518.136, с площ от 218кв.м., както и построената в него сграда с идентификатор 00702.518.136.1 със застроена площ 194кв.м., с предназначение: сграда за търговия, при квоти 54/168 идеални части общо за Р. Д. П. и В. В. П.; 20/168 идеални части за Ю. К. К.; 20/168 идеални части за Л. К. Д.; общо 36/168 идеални части за Л. К. Д. и А. Д. Д.; 18/168 идеални части за Д. К. И.; 10/168 идеални ч...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.