choosed database:exlege1_vkscurrdb:
Решение №59/06.07.2017 по дело №2367/2015 на ВКС, ТК, I т.о.
Представлява ли произнасяне по възражение за надзастраховане по чл.204, ал.1 КЗ отм. прилагането от съда на клауза от общите условия към застрахователния договор, която редуцира отговорността на застрахователя по специална договорка за допълнително застрахователно обезщетение за разчистване на развалини и останки?

чл. 204, ал. 1 КЗ 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 59

гр. София, 06.07.2017 год.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в публичното заседание на двадесет и трети март две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСТИНА КАРАКОЛЕВА

ЧЛЕНОВЕ: МАРИАНА КОСТОВА

КОСТАДИНКА НЕДКОВА

при участието на секретаря Милена Миланова, като разгледа докладваното от съдия Костадинка Недкова т. дело N 2367 по описа за 2015г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на К. М. М. срещу решение № 74 от 20.03.2015г. по в.т.д. № 13/2015г. на Апелативен съд - Варна, в частта, в което след частична отмяна на решение № 95 от 07.08.2014г. по т.д. № 669/2013г. на Окръжен съд – Шумен, поправено по реда на чл. 247 ГПК с решение № 169/23.12.2014г., са отхвърлени като неоснователни предявените от К. М. М. против ЗК [фирма] искове по чл.208, ал.1 КЗ отм. и по чл.86, ал.1 ЗЗД съответно за разликата над 32 070 лева до 106 900 лева /предявен като частичен от 120 000 лева/ - представляващ претендирано застрахователно обезщетение по имуще...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.