currdb:
Решение №88/06.07.2017 по дело №3114/2015 на ВКС, ТК, I т.о.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 88

гр. София, 06.07.2017 год.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в публичното заседание на двадесети април две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСТИНА КАРАКОЛЕВА

ЧЛЕНОВЕ: МАРИАНА КОСТОВА

КОСТАДИНКА НЕДКОВА

при участието на секретаря Милена Миланова, като разгледа докладваното от съдия Костадинка Недкова т. дело N 3114 по описа за 2015г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 ГПК.

Допуснато е касационно обжалване на решение № 475 от 11.03.2015г. по т.д. № 2933/2014г. на Апелативен съд – София в частта, с която е потвърдено решение № 27 от 12.03.2014г. на Окръжен съд – София по т.д. № 90/2013г. за отхвърляне на иска по чл.86, ал.1 ЗЗД, предявен от [фирма] срещу [фирма] за заплащане на законна лихва за забава, считано от 10.06.2010г. до датата на завеждане на исковата молба в размер на 103 985,09 лева, както и в частта, с която [фирма] е осъден да заплати на [фирма] разноски за въззивното производство в размер на 2 684 лева.

В касационната жалба на [фирма] се сочи, че въззивното решение в обжалваната част е неправилно като постановено при съществено нарушение на процесуалните правила ...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.