currdb:
Решение №108/06.07.2017 по дело №436/2016 на ВКС, ТК, I т.о.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 108

гр. София, 06.07.2017 год.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в публичното заседание на осемнадесети май две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСТИНА КАРАКОЛЕВА

ЧЛЕНОВЕ: МАРИАНА КОСТОВА

КОСТАДИНКА НЕДКОВА

при участието на секретаря Милена Миланова, като разгледа докладваното от съдия Костадинка Недкова т. дело N 436 по описа за 2016г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на Т. В. М., М. И. М., действащи лично за себе си и като настойници на малолетните Т. Д. Т. и А. Д. Т. срещу решение № 1383 от 29.06.2015г. по гр.д. № 781/2015г. на Апелативен съд София, в частта с която е потвърдено решение № 18585 от 26.11.2014г. по гр.д. № 1712/2014г. на СГС, в частта за отхвърляне на субективно съединените искове с правно основание чл.288, ал.1,т.2, б.“а“ КЗ отм. срещу Гаранционен фонд, [населено място], предявени от касаторите за заплащане на обезщетение за неимуществени вреди, вследствие смъртта на Д. Т. В., починала при ПТП, станало на 29.11.2012г., както следва: от Т. Д. Т. и А. Д. Т., представлявани от настойниците им Т. В. М. и М. И. М., за разликата от 20 000 лева до 130 000 лева на всеки от тях и от Т. ...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.