currdb:
Решение №105/06.07.2017 по дело №2604/2016 на ВКС, ГК, IV г.о.
За възможността да се ангажира отговорността на нотариуса по реда на чл.73 ал.1 ЗННД по отношение на лица, придобили имот, за който първоначално е било удостоверено правото на собственост, при поредица от прехвърлителни сделки; 2/ по приложението на чл.300 ГПК и конкретно, когато по отношение на един от сочените от ищеца в гражданското производство за съпричинители на непозволеното увреждане, има влязла в сила присъда, може ли по реда на чл.53 ЗЗД да се ангажира солидарната отговорност и на други делинквенти.

чл. 73, ал. 1 ЗННД чл. 300 ГПК 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 105

гр.София, 06 юли 2017 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, Четвърто гражданско отделение, в открито съдебно заседание на пети април през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИО ПЪРВАНОВ

ЧЛЕНОВЕ: МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА

ЕРИК ВАСИЛЕВ

При участието на секретаря Аврора Караджова и прокурора……………

като разгледа докладваното от съдията Маргарита Георгиева гражданско дело № 2604 по описа за 2016 година, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 290 – чл.293 ГПК.

Образувано е по касационни жалби на Я. Д. Н., В. С. Д. и И. Н. С. срещу въззивно решение №183/12.11.2015г., постановено по възз.гр.д. №374/2015г. на Апелативен съд – Варна. С атакувания съдебен акт, след частична отмяна на решение № 510/20.03.2015 г. по гр.д.№3508/2012г. на ОС – Варна, предявеният от И. Н. С. срещу В. С. Д., Т. Ц. Д. и Я. Д. Н. иск с правно основание чл.45 ЗЗД е уважен за сумата 114 039.99 лв. претърпени от ищцата имуществени вреди. Солидарната отговорност за заплащане на обезщетението е ангажирана в пълен размер по отношение на ответниците В. Д. и Т. Д.; а за ответника Я. Д. Н. - до размера на сумата 103 658.99 лв. Присъдена е и законна лихва, считано от датата на увреждането - 06.0...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.