currdb:
Решение №159/06.07.2017 по дело №4520/2016 на ВКС, ГК, IV г.о.
Допустимо ли е съдебното решение, постановено срещу правосубектно лице-правоприемник по закон на прекратено чрез преобразуване на правната форма търговско дружество, ако предявените искове са насочени срещу дружеството, прекратено чрез преобразуване?


РЕШЕНИЕ

№ 159

София, 06.07. 2017 г.

Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение в открито съдебно заседание на шести юни през две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСКА РАЙЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: СВЕТЛА БОЯДЖИЕВА

ЛЮБКА АНДОНОВА

с участието на секретаря Ванюша Стоилова

като изслуша докладваното от съдията ЛЮБКА АНДОНОВА гр.дело № 4520 по описа за 2016 година и за да се произнесе взе предвид следното :

Производството е по чл.290 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на П. В. С. от [населено място], Софийска област, подадена чрез процесуалния му представител адв.З. Н. от САК срещу решение № 184 от 3.6.2016 г по гр.дело № 236/2016 г на Врачански окръжен съд, с което е обезсилено като недопустимо решение № 146/10.3.2016 г по гр.дело № 390/16 г на районен съд-В., с което са уважени предявените от П. В. С. срещу [фирма] [населено място] искове по чл.344 ал.1 т.1, 2 и т.3 КТ.

В касационната жалба се подържа, че обжалваното решение е неправилно и незаконосъобразно, като постановено в противоречие с процесуалните права.Иска се допускането му до касационен контрол и отмяната му, както и постановяване на друго, с което предявените искове бъдат уважени.

Ответникът по касационната жалба [фирма] [населено място] оспорва същата по съображения, изл...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.