currdb:
Решение №72/07.07.2017 по дело №3056/2016 на ВКС, ГК, I г.о.
За вида доказване (пълно или непълно), което е необходимо за оборване на презумпцията от чл. 21, ал. 3 СК, при насрещни твърдения за трансформация на лично имущество при придобиването на недвижим имот по време на брак на страните; за предпоставките от чл. 23 СК, установяването на които оборва презумпцията и за възможността съдът да ги приеме за осъществени чрез обсъждането на доказателства, които косвено засвидетелстват относимите факти.

чл. 21, ал. 3 СК чл. 23 СК 

№ 72

гр. София, 07.07. 2017 г.

В ИМЕТО НА НАРОДАВърховен касационен съд на Република България, Гражданска колегия, Първо отделение в откритото съдебно заседание от единадесети май две хиляди и седемнадесета година в състав:Председател: Маргарита Соколова

Членове: Гълъбина Генчева

Геника Михайловапри секретаря Емилия Петрова разгледа докладваното от съдия Михайлова гр. д. № 3056 по описа за 2016 г.

Производството е по чл. 290 - 293 ГПК.

До касационно обжалване е допуснато решение № 1313/ 12.02.2016 г. по гр. д. № 7821/ 2015 г., с което Софийски градски съд след отмяна на решение № II-54-29/ 13.03.2015 г. по гр. д. № 9839/ 2014 г. отхвърля иска за делба на един апартамент в [населено място], предявен от Б. В. Г. срещу Т. Б. А..

Решението е допуснато до касационен контрол за проверка на неговата правилност при основанията от чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК по процесуалноправни въпроси, отнасящи се до вида доказване (пълно или непълно), което е необходимо за оборване на презумпцията от чл. 21, ал. 3 СК, при насрещни твърдения за трансформация на лично имущество при придобиването на недвижим имот по време на брак на страните; за предпоставките от чл. 23 СК, установяването на които оборва презумпцията и за възможностт...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.