currdb:
Решение №74/07.07.2017 по дело №4035/2016 на ВКС, ГК, I г.о.
Приложима ли е разпоредбата на чл. 30, ал. 3 ЗС, когато единият от съсобствениците поръча и заплати инвестиционен проект без съгласието на останалите съсобственици за строителство на сгради в общия имот? При дадено съгласие от съсобственика за изработване на инвестиционен проект от другия съсобственик, може ли последния да възложи изработване на такъв за сгради извън тези, за които е дадено съгласие?

чл. 30, ал. 3 ЗС 

гр. д. № 4035/2016 г. на ВКС, ГК, І г. о.

РЕШЕНИЕ

N 74

София, 07.07.2017 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, гражданска колегия, първо отделение в съдебно заседание на 16 май две хиляди и седемнадесета година, в състав:ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖАНИН СИЛДАРЕВА

ЧЛЕНОВЕ: ДИЯНА ЦЕНЕВА

СВЕТЛАНА КАЛИНОВАпри секретар Даниела Никова изслуша докладваното от председателя Ж. Силдарева гражданско дело N 4035/2016 год.

Производството е по чл. 290 ГПК.

С определение № 110 от 27.02.2017 г., постановено на основание чл. 288 ГПК, е допусната касационна проверка на решение № 185 от 09.06.2016 г. по гр. д. № 1124/2016 г. на Старозагорски окръжен съд по подадените от страните [фирма] – ищец и С. М.- ответник касационни жалби, по разрешените с него материалноправни въпроси: - приложима ли е разпоредбата на чл. 30, ал. 3 ЗС, когато единият от съсобствениците поръча и заплати инвестиционен проект без съгласието на останалите съсобственици за строителство на сгради в общия имот; - при дадено съгласие от съсобственика за изработване на инвестиционен проект от другия съсобственик, може ли последния да възложи изработване на такъв за сгради извън тези, за които е дадено съгласие.

Върховн...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.