currdb:
Решение №137/07.07.2017 по дело №353/2017 на ВКС, НК, I н.о.

9Р Е Ш Е Н И Е

№ 137

гр. С., 07 юли 2017 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, първо наказателно отделение, в съдебно заседание на двадесет и шести май 2017 г., в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАВЛИНА ПАНОВА

ЧЛЕНОВЕ: ЕВЕЛИНА СТОЯНОВА

ВАЛЯ РУШАНОВА

при секретаря ............М. ПЕТРОВА.......................... и в присъствието на прокурора от ВКП .........П. МАРИНОВА..............., като изслуша докладваното от съдия П. ПАНОВА наказателно дело № 353/2017 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е образувано по подадена лично от подсъдимия Д. Г. И. касационна жалба, както и по жалба на служебния му защитник адв. В. Р., срещу въззивно решение № 214 от 26.01.2017 г., постановено от Апелативен съд - Бургас по ВНОХД № 250/2016 г.

С първоинстанционната присъда № 19, постановена от Окръжен съд - Сливен на 15.09.2016 г. по НОХД № 284 по описа за 2016 г., подс. Д. И. е признат за виновен в следното:

- за това, че на 06.11.2015 г. в [населено място],[жк], от южната страна до двора на П. „П. д. Д. Т.“, направил опит умишлено да умъртви К. М. С., нанасяйки му удар с нож в лявата половина на гръдния кош с проникване в гръдната кухина, като деянието не е довършено по независещи от него причини, поради което и на основание чл. 115, вр. чл. 18, ал. 1 от НК и чл. 58а, ал. 1, вр.

Ключови думи