currdb:
Решение №77/07.07.2017 по дело №66/2017 на ВКС, НК, II н.о.

№ 77

гр. София, 07.07.2017г.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, второ наказателно отделение, в открито съдебно заседание на петнадесети март през 2017г. в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: БИЛЯНА ЧОЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: ГАЛИНА ЗАХАРОВА

МИЛЕНА ПАНЕВА

при участието на секретаря Илияна Рангелова и в присъствието на прокурора Антони Лаков разгледа докладваното от съдия Панева касационно наказателно дело № 66 по описа за 2017г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е образувано по искане на Главния прокурор на Република България за възобновяване на НОХД № 4976/2015 г. по описа на Софийския градски съд-Наказателно отделение, 24-ти състав, отмяна на постановеното по него определение за прекратяване на наказателното производство и за връщане на делото за разглеждането му от друг състав на същия съд.

В искането се настоява, че първоинстанционният съд е допуснал съществено нарушение на процесуалните правила, прекратявайки наказателното производство на осн. чл. 369, ал. 4 НПК в съдебната фаза. Поддържа се мнение, че процедурата по гл. ХХVІ НПК е приложима единствено в досъдебната фаза на наказателното производство, доколкото е ориентирана към постигане на дисциплиниращ ефект спрямо разследващите органи и осигуряване на разглеждането на делото в разумен срок единствено в тази процесуална фаза. Като аргумент се с...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.