currdb:
Решение №106/10.07.2017 по дело №3955/2016 на ВКС, ГК, III г.о.

№ 106

С. 10.07.2017г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение в открито заседание на тринадесети юни през две хиляди и седемнадесета година в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ЖИВА ДЕКОВА

ЧЛЕНОВЕ: ИЛИЯНА ПАПАЗОВА

МАЙЯ РУСЕВА

при участието на секретаря Анжела Богданова

като изслуша докладваното от съдия П. гр.д.№ 3955 по описа за 2016г. на ІІІ г.о. и за да се произнесе взе пред вид следното :

Производството е с правно основание чл.290 от ГПК.

Образувано е въз основа на подадената касационна жалба от Г. А. Г. от [населено място], чрез процесуалния представител адвокат Б. против въззивно решение № 69 от 10.06.2016г. по в.гр.д. № 194 по описа за 2016г. на Шуменски окръжен съд, с което потвърдено решение № 56 от 25.01.2016г. по гр.д. № 723/2015г. на Шуменски окръжен съд като са отхвърлени исковете й против Ж. Д. К. по чл.26 ал.2 изр.2, във вр.с чл.44 и чл.42 ал.3 ЗЗД за обявяване нищожността на пълномощно с рег.№ 2711 от 1.10.2007г. на нот.Б.К., рег.№ 290 и на договор за ипотека, сключен с н.а. № 2, т.І, рег.№ 17, д.№ 2/2008г. на нот.К.М., рег. №222 за ид.ч. от втори жилищен етаж с идентификатор № 8351.667.35.1.1, в сграда с идентификатор № 8351.667.35.1, в поземлен имот с идентификатор № 8351.667.35, магазин и складови помещения, на първи е...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.