currdb:
Решение №93/10.07.2017 по дело №3986/2016 на ВКС, ГК, III г.о.
По приложението на чл. 328, ал. 1, т. 6 КТ.

чл. 328, ал. 1, т. 6 КТ 

№ 93София, 10.07.2017 г.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д АВърховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в открито съдебно заседание на двадесет и девети май две хиляди и седемнадесета година в състав:

Председател: КРАСИМИР ВЛАХОВ

Членове: МАРИЯ ИВАНОВА

ВАНЯ АТАНАСОВА

изслуша докладваното от съдия Ваня Атанасова гр.д. № 3986/2016 година.

Производството е по чл. 290-293 ГПК.

Образувано е по подадена от Целодневна детска градина „Радост“, [населено място], [улица], общ. С., обл. Р. касационна жалба против решение № 71 от 20. 06. 2016 г. по гр. д. № 148/2016 г. на ОС – Разград, с което е потвърдено решение № 140 от 26. 04. 2016 г. по гр. д. № 52/2016 г. на РС – Исперих в частта, с която са уважени предявените от В. Х. Чауш против ЦДГ „Радост“, [населено място] искове с правни основания чл. 344, ал. 1, точки 1, 2 и 3 КТ. Поддържа се неправилност на решението, поради постановяването му в противоречие с чл. 328, ал. 1, т. 6 КТ и се иска отмяната му и отхвърляне на предявените искове.

Ответницата по касационната жалба В. Х. Чауш не изразява становище по същата.

С определение № 114 от 13. 02. 2017 г. по гр. д. № 3986/2016 г. на ВКС, III г.о., е допуснато касационно обжалване на въззивното решение на осн. чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК.

Върховният касационен съд, състав на Трето ...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.