currdb:
Решение №80/10.07.2017 по дело №505/2016 на ВКС, ТК, I т.о.
Дали във всички случаи безвиновно поведение може да се отчете като съпричиняване?

чл. 51, ал. 2 ЗЗД 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 80

София, 10.07.2017 г.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в откритото заседание на десети април през две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Дария Проданова

ЧЛЕНОВЕ: Емил Марков

Ирина Петрова

при секретаря СИЛВИАНА ШИШКОВА.....…….……. и с участието на прокурора…….……..……..............., като изслуша докладваното от съдията Емил Марков т. д. № 505 по описа за 2016 г., за да се произнесе взе предвид:

Производството е по реда на чл. 290 ГПК.

С определение № 24/17.І.2017 г., постановено по настоящето дело, касационният контрол по отношение атакуваната от Т. С. Завадовска отхвърлителна част на решение № 2053/27.Х.2015 г. на Софийския апелативен съд, ГК, 8-и с-в, по гр. дело № 2503/2015 г. е бил допуснат в хипотезата по т. 3 на чл. 280, ал. 1 ГПК по релевирания материалноправен въпрос дали във всички случаи безвиновно поведение може да се отчете като съпричиняване. Р. на този въпрос за точното прилагане на закона, както и за развитието на правото, е била преценявана както с оглед действалите към датата на процесното ПТП разпоредби на чл.чл. 21 и 114 от Наредба № 2 от 29 юни 2004 г. на МРРБ за планиране и проектиране на комуникационно...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.