currdb:
Решение №50/10.07.2017 по дело №3675/2016 на ВКС, ГК, II г.о.
Може ли съсобственик да претендира заплащане на подобрения, които не са финансирани от самия него, а са извършени в негова полза от трето лице - в случая от баща му?

чл. 72 ЗС чл. 74 ЗС 

№ 50

София, 10.07.2017 година

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в открито съдебно заседание на шестнадесети май през две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Красимир Влахов

ЧЛЕНОВЕ: Камелия Маринова

Веселка Марева

при участието на секретаря Зоя Якимова

като изслуша докладваното от съдия Веселка Марева гр. д.№ 3675 по описа за 2016 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производство по чл. 290 ГПК.

Обжалвано е решение № 203 от 08.06.2016г. по гр.д. № 241/2016г. на Хасковски окръжен съд, с което е отменено решение № 92 от 15.02.2016г. по гр.д. №2345/2014г. на Хасковски районен съд и вместо това е отхвърлен предявения от Р. Й. С. против Красимир Л. С. иск по чл. 74 ЗС за заплащане на сумата 6272 лв., представляваща Ѕ от сумата, с която се е увеличила стойността на допуснатия до делба между тях недвижим имот с идентификатор 77195.736.32 по кадастралната карта на [населено място], вследствие на извършен ремонт на покрива на жилищната сграда и други подобрения, направени през 2005г.

Касационната жалба е подадена от Р. Й. С. чрез пълномощника адв. В.. Поддържат се съображения за неправилност поради нарушения на материалния закон и на съдопроизводствените правила. Съдъ...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.