currdb:
Решение №95/10.07.2017 по дело №3892/2016 на ВКС, ГК, I г.о.
Предявяването на ревандикационен иск от съсобствениците на имота срещу трето за съсобствеността лице прекъсва ли течението на срока на давностно владение за идеалните части на другите (непредявили иска) съсобственици?

чл. 79 ЗС чл. 108 ЗС 
Предявяването на ревандикационен иск от съсобствениците на имота срещу трето за съсобствеността лице не прекъсва течението на срока на давностно владение на идеалните части на другите (непредявили иска) съсобственици. В този смисъл: решение № 705/ 29.10.2010 г. по гр. д. № 1744/ 2009 г. на ВКС, ГК, I ГО; решение № 111/ 01.11.2016 г. по гр. д. № 1442/ 2016 г., ВКС, II ГО.

№ 95

гр. София, 10.07.2017 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА Върховен касационен съд на Република България, Гражданска колегия, Първо отделение в откритото съдебна заседание на осми юни две хиляди и седемнадесета година в състав:Председател: Гълъбина Генчева

Членове: Камелия Маринова

Геника Михайловапри секретаря Емилия Петрова разгледа докладваното от съдия Михайлова гр. д. № 3892 по описа за 2016 г.

Производството е по чл. 290 - 293 ГПК.

До касационно обжалване е допуснато решение № VI-120/ 14.06.2016 г. по гр. д. № 1669/ 2015 г, с което Бургаски окръжен съд, като потвърждава решение № 87/ 29.05.2015 г. по гр. д. № 815/ 2014 г. на Районен съд – Карнобат, признава за установено по отношение на [фирма], че на основание реституция по ЗСПЗЗ и наследствено правоприемство от В. В. Н., починала на 16.11.2001 г., М. В. М. и Н. В. Н. притежават по 1/ 30 ид. части от правото на собственост върху два поземлени имота в землището на [населено място], Общ. К., Обл. Б..

Решението е допуснато до касационно обжалване за проверка на неговата правилност при основанията от чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК (общо и допълнително) по следния процесуалноправен въпрос: Предявяването на ревандикационен иск от съсобствениците на имота срещу трето за съсобствеността лице прекъсва ли течението на срока на давностно владение за идеалните части на другите (непредявил...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.