currdb:
Решение №116/10.07.2017 по дело №323/2017 на ВКС, НК, I н.о.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 116

гр. София, 10 юли 2017 година

Върховният касационен съд на Република България, първо наказателно отделение, в съдебно заседание на двадесет и шести април две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУЖЕНА КЕРАНОВА

ЧЛЕНОВЕ: СПАС ИВАНЧЕВ

ВАЛЯ РУШАНОВА

при участието на секретаря Марияна Петрова и в присъствието на прокурора Петър Долапчиев изслуша докладваното от съдия Рушанова наказателно дело № 323/2017 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

Касационното производство е образувано по жалба на частния тъжител и граждански ищец Н. Н. срещу решение № 868 от 12.07.2016г., постановено по внчхд № 573/2016г. по описа на Софийски градски съд.

В касационната жалба се релевират основанията по чл. 348, ал.1, т. 1 и т. 2 от НПК - нарушение на закона и допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. Иска се отмяна на решението и връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на въззивния съд. В подкрепа наличието на посочените касационни инстанция са изтъкнати множество доводи, със съответното позоваване на практика на касационната инстанция и ЕСПЧОС.

В съдебно заседание пред ВКС жалбоподателят и процесуалният му представител поддържат жалбата. Прави се искане за отмяна на решението и връщане на делото на първоинстанционния съд за ново разглеждане.

Подсъдимата не се явява и не взема становище...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.