currdb:
Решение №143/10.07.2017 по дело №540/2017 на ВКС, НК, I н.о.

7 Р Е Ш Е Н И Е

№ 143

гр. София, 10 юли 2017г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, първо наказателно отделение, в открито заседание на двадесет и девети май през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: БЛАГА ИВАНОВА

ЧЛЕНОВЕ: МИНА ТОПУЗОВА

СПАС ИВАНЧЕВ

при секретаря..............Мира Недева...................................и с участието на прокурора......................Кирил ИВАНОВ...............................................изслуша докладваното от съдия Топузова нд № 540 по описа за 2017 г.

Производството е образувано по касационна жалба на подсъдимия В. А. М. срещу нова въззивна присъда от 16.01.2017г., постановена по внохд № 932/16г. на Софийски окръжен съд.

В жалбата се сочат всички касационни основания по чл.348, ал.1 от НПК. В допълнение към същата, подадено в срока по чл. 351, ал.3 от НПК, оплакванията се мотивират. Като съществено нарушение на процесуални правила се изтъква неправилното кредитиране на едни и отхвърляне на други доказателства; игнориране на доказателства за липса на щети от временния склад на [фирма] и за разликата в дървесните видове между държавната и частната гора. Осъждането на подсъдимия за престъпление по чл.235, ал.3 от НК според жалбоподателя е в нарушение...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.