currdb:
Решение №63/10.07.2017 по дело №1360/2016 на ВКС, НК, II н.о.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 63

гр. София, 10.07.2017 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, НАКАЗАТЕЛНА КОЛЕГИЯ, второ наказателно отделение, в открито съдебно заседание на двадесети и втори февруари през две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖАНИНА НАЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: ГАЛИНА ЗАХАРОВА

ГАЛИНА ТОНЕВА

при секретар ИЛИЯНА РАНГЕЛОВА и с участието на прокурор НИКОЛАЙ ЛЮБЕНОВ разгледа докладваното от съдия ЗАХАРОВА наказателно дело № 1360/2016 г. по описа на ВКС, второ наказателно отделение, като за да се произнесе, взе предвид следното:

Касационното производство е образувано на основание чл. 346, т. 1 от НПК по касационни жалби на адв. С., защитник на подсъдимия Б. П. М., и на адв. И., повереник на частния обвинител и граждански ищец З. П. И., срещу присъда № 22 на Софийския апелативен съд, НО, 4 състав, постановена на 10.10.2016 г. по ВНОХД № 850/2016 г. по описа на същия съд.

В бланкетната касационна жалба на защитника е залегнало искане да се отмени постановената осъдителна присъда и да се потвърди първоинстанционната присъда, с която подсъдимият М. е бил оправдан по обвинението за престъпление по чл. 343, ал. 1, б. „в” вр. чл. 342, ал. 1 от НК. В писмено допълнение към жалбата, изготвена от защитниците на...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.