currdb:
Решение №130/17.07.2017 по дело №630/2017 на ВКС, НК, III н.о.

6Р Е Ш Е Н И Е

№ 130

гр. София, 17 юли 2017 г.В ИМЕТО НА НАРОДА

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, трето наказателно отделение, в съдебно заседание на шестнадесети юни 2017г., в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАВЛИНА ПАНОВА

ЧЛЕНОВЕ: КРАСИМИР ШЕКЕРДЖИЕВ

ЛАДА ПАУНОВА

при секретаря ............И. П........................... и в присъствието на прокурора от ВКП .........Д. ГЕНЧЕВ..............., като изслуша докладваното от съдия П. ПАНОВА наказателно дело № 630/2017г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е образувано по жалба на служебния защитник на подсъдимата М. Л. Н. срещу въззивна присъда № 4, постановена на 19.04.2017г. от Пернишкия окръжен съд по ВНОХД № 83/2017г.

В производство по Глава двадесет и седма от НПК, при проведено съкратено съдебно следствие по реда на чл.371 т.1 НПК, с присъда № 52 от 31.01.2017г. по НОХД № 01641/2016г. Пернишкият районен съд е признал подс. Н. за невиновна в това, че на 17.05.2016г. в [населено място], в съучастие като съизвършител с А. С. З. и А. Х. К. – непълнолетни към извършване на деянието, отнела чужди движими вещи /пари – банкнота от двадесет лева/ от владението на Д. В. Д. с намерение противозаконно да я присвои, като употребила за това заплашване, поради което и на осн. чл.304 от НПК е оправдана изцяло по повдигнатото й обвин...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.