currdb:
Решение №183/17.07.2017 по дело №508/2017 на ВКС, НК, II н.о.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 183

София, 17.07.2017 г.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, Второ наказателно отделение, в открито съдебно заседание на четиринадесети юни през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕНА АВДЕВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. БИСЕР ТРОЯНОВ

2. ПЕТЯ ШИШКОВА

при секретаря Кристина Павлова и с участието на прокурора Николай Любенов разгледа докладваното от съдия Троянов наказателно дело № 508 по описа за 2017 г.

Касационното производство е образувано по протест на прокурор от Апелативна прокуратура-София, против решение № 5 от 22.03.2017 г., по в.н.о.х.д. № П-2/2017 г., по описа на Софийски апелативен съд, Наказателно отделение, ІІ въззивен съдебен състав, с искане за отмяна на решението и връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд.

В протеста се навеждат касационните основания по чл. 348, ал. 1, т. 1 и 2 от НПК. Нарушението на процесуалните правила е изведено от постановяване на въззивното решение от незаконен състав, поради неподписването му от един от членовете на съдебния състав. Твърди се, че въззивният съд възприел избирателно, превратно и едностранчиво събраните доказателствата, като игнорирал или омаловажил тези в подкрепа на обвинението. Нарушението на принципните правила на чл. 13, чл. 14 и чл. 107 от НПК е ...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.