currdb:
Решение №58/17.07.2017 по дело №3786/2016 на ВКС, ГК, II г.о.
За приложението на презумпцията по чл. 69 ЗС, когато фактическата власт върху вещта е придобита въз основа на пълномощно.

чл. 69 ЗС 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 58

гр. София, 17.07.2017 год.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ІІ гражданско отделение, в открито съдебно заседание на двадесет и втори май две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА

ЧЛЕНОВЕ: СНЕЖАНКА НИКОЛОВА

ГЕРГАНА НИКОВА

при участието на секретаря Т. Иванова, като разгледа докладваното от съдията Николова гр. д. № 3786 по описа за 2016 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 и сл. от ГПК.

Образувано е по касационната жалба на А. Й., чрез пълномощника му адв. М. М., против въззивното решение от 2.06.2016 год. по гр. д. № 177/16 год. на Сливенския окръжен съд, с което е потвърдено първоинстанционното решение от 16.03.2016 год. по гр. д. № 4519/2015 год. на Сливенския районен съд за отхвърляне на предявения от него срещу М. Х. А. иск за собственост на поземлен имот № ІХ-223, кв. 25 по плана на [населено място] паланка, [община], с площ от 860 кв. м. и за отмяна на нотариалния акт на ответника № 11/2015 год.

Касаторът поддържа становище за неправилност на въззивното решение, поради наличие на основанията по чл. 281, т. 3 ГПК и иска отмяната му, като вместо това предявеният иск бъде уважен, с присъждане на...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.