currdb:
Решение №161/17.07.2017 по дело №60333/2016 на ВКС, ГК, IV г.о.

РЕШЕНИЕ

№ 161

София, 17.07.2017 г.

Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение в открито съдебно заседание на шести юни през две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСКА РАЙЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:СВЕТЛА БОЯДЖИЕВА

ЛЮБКА АНДОНОВА

с участието на секретаря Ванюша Стоилова

като изслуша докладваното от съдията ЛЮБКА АНДОНОВА тър.дело № 60333 по описа за 2016 година и за да се произнесе взе предвид следното :

Производството е по чл.290 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на [фирма], представлявано от управителя на дружеството К. Н., подадена чрез процесуалния представител адв.И. Д. срещу въззивното решение № 198/17.6.2016 г по въззивно гр.дело № 121/2016 г по описа на Пловдивски апелативен съд, първи търговски състав, с което е отменено решение № 5 от 4.1.2016 г по т.дело № 12/2015 г по описа на Окръжен съд-Пазарждик и предявеният иск по чл.79 ал.1 ЗЗД вр.чл.266 ал.1 ЗЗД е отхвърлен за разликата над сумата 3613, 59 лв до сумата 18 402 лв.Първоинстанционното решение е влязло в сила в частта, с която искът по чл.79 ал.1 ЗЗД вр.