currdb:
Решение №126/17.07.2017 по дело №2453/2016 на ВКС, ТК, I т.о.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 126

София, 17.07.2017 год.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД – Търговска колегия, І т.о. в публичното заседание на пети юни през две хиляди и седемнадесета година в състав:

Председател: Дария Проданова

Членове: Емил Марков

Ирина Петрова

при участието на секретаря Силвиана Шишкова, като изслуша докладваното от съдията Проданова т.д. № 2453 по описа за 2016 год. за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.290 ГПК.

Образувано е по касационната жалба на Гуна К. Т., действаща в качеството на едноличен търговец с фирма „Г. К.” срещу Решение № 1787/24.08.2016 год. по т.д.№ 276/2016 год. на Софийски апелативен съд.

С въззивния акт е обезсилено Решение № 1370 от 18.08.2015 год. по т.д.№ 100/2014 год. на Софийски градски съд в частта с която са отхвърлени предявените от [фирма] срещу Д. ф”З.” обективно съединени искове с правно основание чл.79 ал.1 ЗЗД за сумата над 118365.58 лв. и с правно основание чл.86 ал.1 ЗЗД за сумата над 36518.05 лв. и е постановил изпращането му по подсъдност на Административен съд София-град (АССГ) в тази част.

В жалбата на ЕТ Г. К. се подържа основанието по

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.