currdb:
Решение №98/17.07.2017 по дело №3685/2016 на ВКС, ГК, I г.о.

РЕШЕНИЕ

N 98

София, 17.07. 2017 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, гражданска колегия, първо отделение в съдебно заседание на 13 юни две хиляди и седемнадесета година, в състав:ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖАНИН СИЛДАРЕВА

ЧЛЕНОВЕ: ДИЯНА ЦЕНЕВА

СВЕТЛАНА КАЛИНОВАпри секретар Даниела Никова изслуша докладваното от председателя Ж. Силдарева гражданско дело N 3685/2016 год.

Производството е по чл. 290 ГПК.

Образувано е по касационна жалба подадена от К. Х. М. срещу решение № 53 от 27.04.2016 г. по гр. д. № 47/2016 г. на окръжен съд Т., постановено на основание чл. 271, ал. 1 ГПК във фаза по извършване на делбата, с което допуснатите до делба съсобствени между страните недвижими имоти и движими вещи съдът е разпределил по реда на чл. 353 ГПК.

С определение № 66 от 09.02.2017 г., постановено на основание чл. 288 ГПК, е допусната касационна проверка на обжалваното решение по разрешения в него въпрос за метода на определяне сумата за уравнение на дяловете между съделителите.

Касационните доводи са за необоснованост и неправилно прилагане на материалния закон.

Върховният касационен съд разгледа жалбата и пр...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи