currdb:
Решение №62/17.07.2017 по дело №3149/2016 на ВКС, ГК, I г.о.
Следва ли съдът да отрази изрично в доклада си по чл.146 ГПК, че се оспорва доказателствената сила на конкретен нотариален акт при положение, че това не е акта от който черпи права ищеца, а на негов праводател, като укаже разпределяне на доказателствената тежест по това конкретно оспорване, за да може след това в решението си, съдът да се позове на неблагоприятните последици от недоказването?

чл. 146 ГПК 

N 62гр. София 17.07.2016 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, Първо гражданско отделение в съдебно заседание на деветнадесети април две хиляди и седемнадесета година в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ: БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА ЧЛЕНОВЕ: ТЕОДОРА ГРОЗДЕВА ВЛАДИМИР ЙОРДАНОВ

При участието на секретаря Анета Иванова

като разгледа докладваното от съдията Бранислава Павлова

гражданско дело N 3149 / 2016 г. по описа на Първо гражданско отделение, за да се произнесе съобрази:

Производството е по чл. 290 и сл. ГПК.

М. А. П. е обжалвала въззивното решение на Софийския градски съд, гражданско отделение, III-В състав от 11.01.2016 г. по въззивно гражданско дело №7497 /2014 г.

Ответницата А. И. Ж. е подала отговор, в който изразява становище, че жалбата е неоснователна и моли обжалваното решение да бъде оставено в сила.

Касационната жалба е приета за допустима и е допусната за разглеждане по същество с определението по чл.288 ГПК № 630 от 22.12.2016г. на основание чл. 280 ал.1 т.1 ГПК по правния въпрос „ „следва ли съдът да отрази изрично в доклада си по чл.146 ГПК , че се оспорва доказателствената сила на конкретен н...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.