currdb:
Решение №60/17.07.2017 по дело №3431/2016 на ВКС, ГК, I г.о.

1Р Е Ш Е Н И Е

N 60гр. София 17.07.2017 г.В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, Първо гражданско отделение в съдебно заседание на деветнадесети април две хиляди и седемнадесета година в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ: БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА ЧЛЕНОВЕ: ТЕОДОРА ГРОЗДЕВА

ВЛАДИМИР ЙОРДАНОВ

при участието на секретаря Анета Иванова

като разгледа докладваното от съдията Бранислава Павлова

гражданско дело N 3431 / 2016 г. по описа на гражданска колегия на ВКС, за да се произнесе съобрази:

Производството е по чл. 290 и сл. ГПК.

П. Д. А. е обжалвала въззивното решение на Софийския градски съд № 3830 от 11.05.2016г. по гр.д.№ 17916/2014г. по допускане на делбата.

Касационната жалба е приета за допустима и е допусната за разглеждане по същество поради съмнение за недопустимост на обжалваното решение.

Ответниците И. Г. Й., Ц. К. М. и Б. С. Т. изразяват становище, че жалбата е основателна , тъй като обжалваното решение е недопустимо.

Върховният касационен съд, първо гражданско отделение обсъди доводите на страните и намира следното:

С обжалваното решение Софийският градски съд като въззивна инстанция е допуснал делба на дворно място, съставляващо парцел ХІV-301 кв.20 по плана на [населено място] при квоти 1/4 за Б. С. Т. , по 1/8 за И. Г. Й. и Ц. К. М. и 1/2 за...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.