currdb:
Решение №166/17.07.2017 по дело №398/2017 на ВКС, НК, II н.о.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 166

гр. София, 17.07.2017 г.

В И М Е Т О НА Н А Р О Д А

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, Наказателна колегия, второ наказателно отделение, в открито съдебно заседание на двадесет и втори май през две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕНА АВДЕВА

ЧЛЕНОВЕ: БИСЕР ТРОЯНОВ

ГАЛИНА ТОНЕВА

при секретар КРИСТИНА ПАВЛОВА и с участието на прокурор ДИМИТЪР ГЕНЧЕВ разгледа докладваното от съдия ТОНЕВА наказателно дело № 398/2017 г. по описа на ВКС, второ наказателно отделение, като за да се произнесе, взе предвид следното:

Касационното производство е образувано на основание чл.346 т.1 от НПК по протест на Бургаската апелативна прокуратура, по жалба от повереника на частния обвинител Х. Х. – адв.М. и по жалби от адв.В. Р., защитник на подсъдимия О. Х. С., от адв.В. В. – защитник на подсъдимия К. К. Н. и от подсъдимия И. А. А. чрез защитника му – адв.К. К. срещу решение № 130 от 17.09.2016 г. на Бургаския апелативен съд, наказателно отделение, постановено по ВНОХД № 112/2016 г. по описа на същия съд.

С касационния протест, изготвен от заместник апелативния прокурор на АП – Бургас се предлага изменение на въззивното решение в полза на подсъдимите О. Х. С., И. А. А., О. И. Х., А. И. Х. и К. К. Н. в частта относно определеното им наказание за престъплен...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.