currdb:
Решение №61/17.07.2017 по дело №3273/2016 на ВКС, ГК, I г.о.
Завършен ли е фактическият състав на земеделската реституция ако с решението на съда по чл. 14 ал.3 ЗСПЗЗ за възстановяване на собствеността и с последващото решение на Общинската служба по земеделие , имотът не е индивидуализиран с граници, а е посочен с номер по плана на земите, предоставени за ползване по §4 ПЗР ЗСПЗЗ?

чл. 14, ал. 3 ЗСПЗЗ 

1Р Е Ш Е Н И Е

№ 61

София, 17.07.2017 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, Първо гражданско отделение, в съдебно заседание на деветнадесети април две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА

ЧЛЕНОВЕ: ТЕОДОРА ГРОЗДЕВА

ВЛАДИМИР ЙОРДАНОВ

при участието на секретаря Анета Иванова

изслуша докладваното от съдията Бранислава Павлова

гражданско дело № 3273/2016 година по описа на Първо гражданско отделение

Производството е по чл. 290 и сл. ГПК.

Т. Д. Ц. е обжалвал въззивното решение на Великотърновския окръжен съд № 187 от 11.05.2016г. по въззивно гражданско дело № 209/2016г.

Ответниците В. И. Ц. и К. С. Ц. са подали писмен отговор, в който изразяват становище, че обжалваното решение е правилно и следва да бъде оставено в сила.

Касационната жалба е приета за допустима и е допусната за разглеждане по същество по правния въпрос завършен ли е фактическият състав на земеделската реституция ако с решението на съда по чл. 14 ал.3 ЗСПЗЗ за възстановяване на собствеността и с последващото решение на Общинската служба по земеделие , имотът не е индивидуализиран с граници, а е посочен с номер по плана на земите, предоставени за ползване по §4 ПЗР ЗСПЗЗ.<...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.