currdb:
Решение №101/17.07.2017 по дело №450/2017 на ВКС, НК, III н.о.

Р Е Ш Е Н И Е

№.101

София, 17 юли 2017 г.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, трето наказателно отделение, в открито съдебно заседание на шестнадесети май две хиляди и седемнадесета година, в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА АТАНАСОВА

ЧЛЕНОВЕ: ЛАДА ПАУНОВА

НЕВЕНА ГРОЗЕВА

при секретаря Илияна Петкова

и в присъствието на прокурора Ивайло Симов

като изслуша докладваното от съдия Даниела Атанасова наказателно дело № 450/2017 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Касационното производство е образувано по жалба на поверениците на частния тъжител и граждански ищец Ф. Д. К. срещу въззивна присъда № 21 от 06.03.2017 г., постановена по внчхд № 49/2017 г. по описа на Окръжен съд-Разград.

В жалбата са развити доводи в подкрепа на касационните основания по чл. 348, ал.1, т. 1 и т. 2 НПК. Заявената претенция за допуснати съществени процесуални нарушения се обосновава с неспазване на процесуалните правила на чл. 305 и чл. 310 от НПК. Твърди се, че след последното проведено заседание, съдът се е оттеглил на тайно съвещание, след което член на състава е обявил присъдата, която не е била изготвена в писмен вид, не е била подписана и съдържанието й е било непълно. Излагат се съображения за превратна оценка и липсата на извършен от въззивния съд собствен ...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.