currdb:
Решение №95/17.07.2017 по дело №138/2017 на ВКС, НК, II н.о.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 95

гр. София, 17.07.2017 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, НАКАЗАТЕЛНА КОЛЕГИЯ, второ наказателно отделение, в открито съдебно заседание на двадесет и втори март през две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТЕОДОРА СТАМБОЛОВА

ЧЛЕНОВЕ: ГАЛИНА ЗАХАРОВА

ПЕТЯ ШИШКОВА

при секретар КРИСТИНА ПАВЛОВА и с участието на прокурор ПЕНКА МАРИНОВА разгледа докладваното от съдия ЗАХАРОВА наказателно дело № 138/2017 г. по описа на ВКС, ІІ отделение, като за да се произнесе, взе предвид следното:

Касационното производство е образувано на основание чл. 346, т. 2 от НПК по касационна жалба на адв. Х., служебно назначен защитник на подсъдимия К. М. К. А. Е., срещу присъда № 83 от 16.03.2016 г. на Софийския градски съд (СГС), постановена по ВНОХД № 3705/2015 г. по описа на същия съд.

В жалбата са релевирани всички касационни основания по чл. 348, ал. 1 от НПК. С допълнение към жалбата оплакванията на защитника са подробно мотивирани, като към ВКС е отправено искане да отмени присъдата на СГС и да оправдае подсъдимия по обвиненията за престъпления по чл. 210, ал. 1, т. 5 вр. чл. 209, ал. 1, т. 1 от НК и чл. 206 ал. 1 от НК. По отношени...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.