currdb:
Решение №123/20.07.2017 по дело №2547/2016 на ВКС, ТК, I т.о.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 123

[населено място], 20.07.2017г.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в публично заседание на пети юни през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОТКА КАЛЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: АННА БАЕВА

КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

при секретаря Петя Петрова като изслуша докладваното от съдия Генковска т.д. № 2547 по описа за 2016г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.290 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на Министерство на регионалното развитие и благоустройство, чрез главен юрисконсулт П. К. против решение № 1748/15.08.2016г. по тр.д. № 5315/2015г. на Софийски апелативен съд, ТО, 5 състав, с което е обезсилено решение № 1621/09.10.2015г. по т.д. № 5788/2014г. на Софийски градски съд, прекратено е производството по делото и същото е изпратено за разглеждане по компетентност на Административен съд – София град.

Касаторът поддържа, че въззивното решението е неправилно поради наличие на касационни основания по чл.281, т.3 ГПК. Счита, че процесният договора за отпускане на безвъзмездна финансова помощ е сключен преди влизане в сила на ЗУСЕСИФ и не може да бъде квалифициран като администрат...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи
No law branches!