currdb:
Решение №175/20.07.2017 по дело №60213/2016 на ВКС, ГК, IV г.о.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 175

София, 20.07. 2017 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение, в открито заседание на седми юни, две хиляди и седемнадесета година в състав:

Председател: МАРИО ПЪРВАНОВ

Членове: МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА

ЕРИК ВАСИЛЕВ

при участието на секретаря Аврора Караджова като изслуша докладваното от съдия Ерик Василев т.д. № 60213 по описа за 2016 г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производство по чл.290 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на [фирма] - [населено място], ЕИК[ЕИК], представлявано от управителите Е. Б. и С. Н., чрез адвокат М. А. от АК В. срещу въззивно решение № 62 от 17.05.2016 г. по в.т.д. № 105/2016 г. на Апелативен съд Бургас, с което се потвърждава решение № 537 от 21.01.2016 г. по гр.д. № 31/2014 г. на Окръжен съд Бургас, с което са отхвърлени предявените от касатора против Я. Н. М. и Г. Н. К. обективно евентуално съединени искове с правно основание чл.79, ал.1, чл.62, чл.61, ал.2 и чл.59 ЗЗД за сумата 59 269 лева (по 29634,50 лева от всеки ответник), представляваща половината от разходите за полагане на тръби за Т. на сградата и 90 303 лева (по 45 151,50 лева от всеки ответник) - половината от разходите за изместване на трасето и реконструкция н...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.