currdb:
Решение №84/20.07.2017 по дело №1934/2015 на ВКС, ТК, I т.о.

Р Е Ш Е Н И Е

№84

София 20.07.2017 г.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, Търговска колегия, Първо отделение, в публично заседание на двадесети април през две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ : РАДОСТИНА КАРАКОЛЕВА

ЧЛЕНОВЕ : МАРИАНА КОСТОВА

КОСТАДИНКА НЕДКОВА

при участието на секретаря Милена Миланова, като изслуша докладваното от съдията Костова т.д. № 1934 по описа за 2015 г. и за да се произнесе, взе предвид следното :

Производството е по реда на чл.290 и сл. от ГПК .

С определение № 718 от 2.8.2016г. е допуснато касационно обжалване на решение №845/30.12.2014г., постановено по в.т.дело №1177/2014 г. на Пловдивския апелативен съд, т.о., с което е потвърдено решение на Хасковския окръжен съд за съществуване на вземания на [фирма] срещу Щ. Я. Щ. и М. Г. Щ.: за главница в размер на 129 755.26 лв., за договорна лихва в размер на 11 943.17 лв., дължима за периода 21.05.2012г. до 11.02.2013г., вземания за такси в размер на 618.83 лв. за периода 21.05.2012г. - 8.02.2013г., вземане за законна лихва върху главницата, считано от 13.02.2013г. до окончателното й заплащане и вземане за разноски за заповедното производство за сумата от 594.14 лв., както и в частта за разноските, за които е издадена заповед за изпълнение № 110 от 14.02.2013г. за изпълнение на парично за...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.