currdb:
Решение №40/20.07.2017 по дело №2874/2016 на ВКС, ГК, I г.о.
За началния момент, от който е започнал да тече срокът по чл. 110 ЗЗД за погасяване паричното вземане на добросъвестния подобрител за стойността, с която се е увеличила тази на подобрения имот, когато той е носител на правото на строеж и е предоставил упражняването му на друг правен субект, който не е изпълнил поетото задължение. Кога става изискуемо вземането за подобрения на суперфициар, с погасено по давност право на строеж срещу собственика на земята по чл. 72, ал. 1 ЗС, дали от момента на погасяване на правото на строеж или от момента на влизане в сила на решението по петиторния иск, предявен от собственика на земята срещу суперфициаря, основан на погасителния ефект на чл. 67 ЗС.

чл. 110 ЗЗД чл. 72, ал. 1 ЗС чл. 67 ЗС 

РЕШЕНИЕ

N 40

София, 20.07.2017 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, гражданска колегия, първо отделение в съдебно заседание на 21 март две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖАНИН СИЛДАРЕВА

ЧЛЕНОВЕ: ДИЯНА ЦЕНЕВА

СВЕТЛАНА КАЛИНОВАпри секретар Д. Н. изслуша докладваното от председателя Ж. С. гражданско дело N 2874/2016 год.

Производството е по чл. 290 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на Д. Н. С. и П. А. С., чрез процесуалния им представител адв. П. М., против решение № 2137/04.11.2015 г., постановено по в. гр. д. № 1801/2015 г. по описа на Софийски апелативен съд.

Ответниците, физически лица, оспорват касационната жалба. Считат въззивното решение за правилно, постановено при напълно изяснена фактическа обстановка и точно прилагане на закона.

С определение № 595 от 07.12.2016 г., постановено на основание чл. 288 ГПК, е допусната касационна проверка на въззивното решение по въпроса за началния момент, от който е започнал да тече срокът по чл. 110 ЗЗД за погасяване паричното вземане на добросъвестния подобрител за стойността, с която се е увеличила тази на подобрения имот, когато той е носител на правото на строеж и е пр...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.