currdb:
Решение №51/20.07.2017 по дело №2970/2016 на ВКС, ГК, I г.о.
За задължението на съда в първата фаза на делбата да установи правилно обема на делбената маса и да я индивидуализира в диспозитива на съдебния акт.

чл. 34 ЗС 

№ 51

София 20.07.2017 г.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение в публично заседание на единадесети април две хиляди и седемнадесета година в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ЖАНИН СИЛДАРЕВА

ЧЛЕНОВЕ : ДИЯНА ЦЕНЕВА : СВЕТЛАНА КАЛИНОВА

при секретаря Даниела Никова

изслуша докладваното от съдията Д. Ценева гражданско дело № 2970/2016 година и за да се произнесе, взе предвид :

Производството е по чл. 290 и сл. ГПК.

Образувано е по касационна жалба, подадена от Д. Т. Ш., Г. С. Ш., С. С. Ш. и Е. С. Ш. срещу решение № 141 от 05.04.2016 г. по в.гр.д. № 39/2016 г. на Окръжен съд Велико Търново. Изложени са доводи за неправилност на решението поради допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила и на материалния закон. Жалбоподателите поддържат, че въззивният съд е допуснал до делба помещения към жилищната сграда, които не са индивидуализирани чрез посочване на техния вид, предназначение и площ, и за които не е изяснено дали имат самостоятелен статут, дали са принадлежност към някое от двете самостоятелни жилища в сградата или представляват общи части.

Ответницата по касация И. Г. Д. също изразява становище, че въззивното решение е постановено при неизяснена фактическа обстановка и при допуснати съществени нарушения на съдопр...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи
No law branches!