currdb:
Решение №118/20.07.2017 по дело №2179/2016 на ВКС, ТК, I т.о.
За приложението на разпоредбите на Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на стоки във връзка с отговорността на застрахователя по застраховка „Отговорност на превозвача”.


Р Е Ш Е Н И Е

№118

Гр.С., 20.07.2017 г.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, І отделение, в публично заседание на пети юни през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тотка Калчева

ЧЛЕНОВЕ: А. Б.

К. Г.

при секретаря Петя Петрова, след като изслуша докладваното от съдия К., т.д.№ 2179 по описа за 2016г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.290 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на [фирма], [населено място] срещу решение № 240/14.07.2016г., постановено по в.т.д.№ 50/2016г. от Пловдивския апелативен съд, с което е отменено решение № 129/23.10.2015г. по т.д.№ 50/2014г. на Пазарджишкия окръжен съд и е отхвърлен искът на [фирма] срещу Застрахователна компания [фирма] за заплащане на сумата от 17404.50 евро, равняваща се на 34040.24 лв. и представляваща стойността на средствата, които [фирма] е изплатило на собственика на увредения товар във връзка с настъпило застрахователно събитие – пожар, възникнал на 25.07.2013г. на автомагистрала „Т.“, при който изцяло са изгорели превозваните 283 броя велосипеди и във връзка с договор за застраховка „Отговорност на превозвача“ по застрахователна полица № 1201/ Q9/11-00130/16.07.2013г., ведно с лихвата за забава върху главницата от 09.05.2014г. до ок...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.