currdb:
Решение №117/20.07.2017 по дело №3313/2014 на ВКС, ТК, I т.о.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 117

Гр.София, 20.07.2017 г.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, І отделение, в публично заседание на пети юни през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тотка Калчева

ЧЛЕНОВЕ: Анна Баева

Кристияна Генковска

при секретаря Петя Петрова, след като изслуша докладваното от съдия Калчева, т.д.№ 3313 по описа за 2014г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.290 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на [фирма], [населено място] срещу решение № 318/29.05.2014г., постановено по т.д. № 1079/2013г. от Пловдивския апелативен съд в частта, с която е потвърдено решение № 6/17.01.13г. и решение № 77/23.07.2013г. (за допълване по чл.250 ГПК)по т.д.№ 76/2012г. на Хасковския окръжен съд за отхвърляне на предявения от касатора против С. Р. Б., [населено място] иск за сумата от 141699 лв., като получена на отпаднало основание – чл.55, ал.1, пр.3 ЗЗД, евентуално като получена без основание съгласно чл. 55, ал. 1, пр.1 ЗЗД.

Касаторът поддържа, че решението е неправилно поради противоречие с материалния закон, съществени процесуални нарушения и необоснованост – чл. 281, т. 3 ГПК.