currdb:
Решение №124/20.07.2017 по дело №504/2017 на ВКС, НК, III н.о.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 124

София, 20 юли 2017 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, трето наказателно отделение, в открито съдебно заседание на .. девети юни ………………........... 2017 г. в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: .. Красимир Харалампиев ....................

ЧЛЕНОВЕ: .. Севдалин Мавров ...............................

.. Лада Паунова .....................................

при секретар .. Илияна Петкова ..................................... и в присъствието на прокурора от ВКП .. Антони Лаков ..................., като изслуша докладваното от съдията .. С. Мавров .............................. КНОХД № .. 504 .. / .. 2017 .. г. по описа на Върховния касационен съд, за да се произнесе, взе предвид следното:

Касационното производство е образувано по подаден в срок протест от прокурор при Апелативна прокуратура – гр. Велико Търново. Протестира решение № 67 от 20.03.2017 г., постановено по ВНОХД № 381/2016 г. по описа на Великотърновския апелативен съд, с което е потвърдена присъда № 52 от 28.10.2016 г. по НОХД № 285/2015 г. на Плевенския окръжен съд (ПОС). Със същата подсъдимите С. И. Б., А. Л. С. и Д. П. Д. са признати за невиновни и оправдани по повдигнатите им обвинения за извършено престъпление по чл. 123, ал. 1, вр. чл. 2, ал. 1 от НК.

В протеста са релевират касационните основания п...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи
No law branches!