currdb:
Решение №78/24.07.2017 по дело №358/2017 на ВКС, НК, III н.о.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 78

гр. София, 24 юли 2017 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Наказателна Колегия, трето наказателно отделение, в публичното съдебно заседание на осемнадесети април, две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Красимир Шекерджиев

ЧЛЕНОВЕ: Лада Паунова

Красимира Медарова

при участието на секретаря Невена Пелова и прокурора Ивайло Симов, като разгледа докладваното от съдия Шекерджиев КНД №358 по описа за 2017 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството пред ВКС е образувано по касационен протест на прокурор при Апелативна прокуратура- гр.Велико Търново и касационна жалба от подсъдимия Д. П. Д. срещу решение №21 от 16.02.2017 г., постановено по ВНОХД №306/2016 г., по описа на Апелативен съд- гр.Велико Търново.

С присъда №55, постановена на 24.11.2015 г. по НОХД №24/2015 г. по описа на Окръжен съд- гр.Габрово, подсъдимият Д. е признат за виновен в това, че от началото на 2008 г. до месец април 2014 г. в [населено място], без съответно разрешение, извършвал по занятие банкови сделки, за които се изисква такова разрешение и получил значителни неправомерни доходи в размер общо на 15 028, 32 лева, като на основание чл.252, ал.2, във вр. с ал.1 НК са му наложени наказания „лишаване от свобода“ са срок от пет години, което е следвало да бъде изтърпяно при първоначален „общ“ режим, „глоба“ в размер на 5 000 лева и конфискация на част от имущест...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.