currdb:
Решение №25/24.07.2017 по дело №3135/2015 на ВКС, ТК, II т.о.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 25

Гр. София, 24.07.2017 г.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, второ отделение, в публично съдебно заседание на двадесет и пети януари през две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ВЪРБАНОВА

ЧЛЕНОВЕ: БОЯН БАЛЕВСКИ

ПЕТЯ ХОРОЗОВА

при участието на секретаря И. Велчева

изслуша докладваното от съдия Петя Хорозова

т.д. № 3135/2015 г. и за да се произнесе, взе предвид:

Производството е по реда на чл.290 ГПК.

Образувано е по постъпила касационна жалба от Ж. И. Б. от [населено място], чрез процесуалния й представител, срещу решение № 1128/29.05.2015 г. на Апелативен съд [населено място], ГО, ІІ-ри състав по гр. д. № 1055/2013 г., с което е потвърдено решение от 21.01.2013 г. по гр. д. № 7055/2009 г. по описа на СГС, ГО, Х-ти състав. С последното са отхвърлени предявените от касатора искове срещу [фирма] [населено място], с правно основание чл. 409 отм. ТЗ вр. с чл. 405 отм. ТЗ – за заплащане на сумата от 70 000 лв., представляваща застрахователно обезщетение по ЗГО, поради удовлетворяване на увреденото лице, и чл. 86 ЗЗД – за ...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.