currdb:
Решение №14/24.07.2017 по дело №2800/2015 на ВКС, ТК, I т.о.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 14

С. 24.07.2017 г.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, Търговска колегия, Първо отделение, в публично заседание на двадесет и шести януари през две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ : РАДОСТИНА КАРАКОЛЕВА

ЧЛЕНОВЕ : МАРИАНА КОСТОВА

КОСТАДИНКА НЕДКОВА

при участието на секретаря Милена Миланова, като изслуша докладваното от съдията Костова т.д. №2800 по описа за 2015 г. и за да се произнесе, взе предвид следното :

Производството е по реда на чл.290 и сл. от ГПК .

Образувано е по касационна жалба на [фирма], със седалище и адрес на управление [населено място] срещу решение №185 от 21.05.2015г., постановено по в.т.дело № 171/2015г. на Пловдивския апелативен съд, т.о., трети състав.

В касационната жалба касаторът поддържа оплаквания за незаконосъобразност, необоснованост и съществени нарушения на съдопроизводствените правила. Поддържа, че в нарушение на чл.131, ал.3 ГПК ищецът по делото не представил проформа фактура №1/20.09.2010г. с първоначалната искова молба, а е сторил това след представената от него с отговора на исковата молба на проформа фактура №1/20.09.2010г., които се различават по съдържание. Според касатора съдът неправилно не е изключил от доказателствата по делото догов...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.