currdb:
Решение №158/24.07.2017 по дело №265/2017 на ВКС, НК, I н.о.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 158

гр. София, 24 юли 2017 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, първо наказателно отделение, в съдебно заседание на четиринадесети юни две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: БЛАГА ИВАНОВА

ЧЛЕНОВЕ: PУМЕН ПЕТРОВ

ВАЛЯ РУШАНОВА

при участието на секретаря Марияна Петрова и в присъствието на прокурор Тома Комов изслуша докладваното от съдия Рушанова наказателно дело № 265/2017 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

Касационното производство е образувано на основание чл. 346, т. 1 от НПК по жалба, подадена от защитника на подсъдимия Й. Н. К. против решение № 117 от 20.07.2016 г., постановено от Апелативен съд – Бургас (БАС) по в.н.о.х.д. № 287/2015 г., с което е потвърдена присъда № 29 от 05.11.2015 г. по но.х.д. № 382/2014 г. по описа на Окръжен съд – Сливен (СлОС).

Въззивният съдебен акт се оспорва от подсъдимия с доводи за наличието на трите касационни основания по чл. 348, ал. 1, т. 1 - 3 от НПК. От тях материалната незаконосъобразност е заявена в резултат на допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. Явната несправедливост на наложеното на подсъдимия наказание се твърди поради несъразмерна тежест на същото. С касационната жалба, при условията на алтернативност, е отправено искане за оправда...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.